Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

De Klerk Waterbouw - De Klerk - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0,000353 m3 / € 1,88 kg CO₂ / m3 0,000666 kg CO₂ / €
Propaan Brandstof & warmte 0,0000676 kg / € 3,39 kg CO₂ / kg 0,000229 kg CO₂ / €
Koudemiddel - R22 (=HCFK) Emissies 0 kg / € 1.760 kg CO₂ / kg 0 kg CO₂ / €
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0,00117 liter / € 2,78 kg CO₂ / liter 0,00327 kg CO₂ / €
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0,00174 liter / € 3,26 kg CO₂ / liter 0,00568 kg CO₂ / €
Diesel Mobiele werktuigen 0,00629 liter / € 3,26 kg CO₂ / liter 0,0205 kg CO₂ / €
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 0,000786 liter / € 0,314 kg CO₂ / liter 0,000247 kg CO₂ / €
Subtotaal 0,0306 kg CO₂ / €
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0,00210 kWh / € 0 kg CO₂ / kWh 0 kg CO₂ / €
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0,000788 teruggeleverde kWh / € 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / €
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 0,0123 kWh / € 0,556 kg CO₂ / kWh 0,00686 kg CO₂ / €
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0,0123 kWh / € -0,556 kg CO₂ / kWh -0,00686 kg CO₂ / €
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0,0000844 km / € 0,195 kg CO₂ / km 0,0000165 kg CO₂ / €
Subtotaal 0,0000165 kg CO₂ / €
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 0,0306 kg CO₂ / €