Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint De Groot 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 10.206 m3 2,08 kg CO₂ / m3 21,2 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 10.040 liter IPA 6,28 kg CO₂ / liter IPA 63,1 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 1,50 kg 1.624 kg CO₂ / kg 2,44 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 6.727 liter 2,82 kg CO₂ / liter 19,0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 8.681 liter 3,26 kg CO₂ / liter 28,3 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 6.845 liter 3,26 kg CO₂ / liter 22,3 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 16.919 liter 3,26 kg CO₂ / liter 55,1 ton CO₂
Subtotaal 211 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.927.980 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 879 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 2.029.453 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -925 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 139.771 km (6 km/kWh) 0,0760 kg CO₂ / km (6 km/kWh) 10,6 ton CO₂
...waarvan op groene stroom uit zon of wind (NL) Zakelijk verkeer 23.295 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -10,6 ton CO₂
Subtotaal -46,3 ton CO₂
CO₂-uitstoot 165 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 5.174 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,54 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 107 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,0726 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 4.158 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 739.865 km 0,193 kg CO₂ / km 143 ton CO₂
Uitbesteed wegtransport (palletplaats km) Goederenvervoer 8.984 palletplaats km 0,0375 kg CO₂ / palletplaats km 0,336 ton CO₂
Uitbesteed wegtransport (per pakket) Goederenvervoer 38.431 pakket 0,353 kg CO₂ / pakket 13,6 ton CO₂
Subtotaal 158 ton CO₂