Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Combinatie Jeugdzorg - CJZ Nuenenseweg - 2019

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 29.355 m3 1,89 kg CO₂ / m3 55,5 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 992 liter 3,31 kg CO₂ / liter 3,28 ton CO₂
Subtotaal 58,7 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 264.438 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 172 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 385.931 km 0,220 kg CO₂ / km 84,8 ton CO₂
Subtotaal 256 ton CO₂
CO₂-uitstoot 315 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.088 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,324 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 971.134 km 0,220 kg CO₂ / km 213 ton CO₂
Subtotaal 214 ton CO₂