Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Bever Innovations 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 11.512 liter 2,78 kg CO₂ / liter 32,0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 15.074 liter 3,26 kg CO₂ / liter 49,2 ton CO₂
Subtotaal 81,2 ton CO₂
CO₂ Scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 20.926 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 115.809 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 60,6 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 22.189 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -11,6 ton CO₂
Subtotaal 49,0 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 137 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0408 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 137 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,0929 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 16.875 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 54.000 km 0,193 kg CO₂ / km 10,4 ton CO₂
Subtotaal 10,6 ton CO₂
CO₂-uitstoot 141 ton CO₂