Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Bakkerij van de Kletersteeg - Bakkerij Bouman - 2019

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 1.145.918 m3 1,89 kg CO₂ / m3 2.165 ton CO₂
Koudemiddel - R22 (=HCFK) Emissies 0 kg 1.810 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R404a Emissies 0 kg 3.922 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 0 kg 1.774 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R449a Emissies 23,3 kg 1.397 kg CO₂ / kg 32,6 ton CO₂
Koudemiddel - R507 Emissies 10,0 kg 3.985 kg CO₂ / kg 39,9 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 9.590 liter 2,88 kg CO₂ / liter 27,7 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 363.391 liter 3,31 kg CO₂ / liter 1.202 ton CO₂
Subtotaal 3.467 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 3.741.438 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 2.428 ton CO₂
Subtotaal 2.428 ton CO₂
CO₂-uitstoot 5.895 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 34.696 m3 0,298 kg CO₂ / m3 10,3 ton CO₂
Subtotaal 10,3 ton CO₂