Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

AxionContinu - Voorhoeve - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 72.827 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 422.965 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 221 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 3.006 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 80,7 ton CO₂
Subtotaal 302 ton CO₂
CO₂-uitstoot 302 ton CO₂