Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Attent Zorg en Behandeling - De Boomgaard - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 20.619 m3 1,88 kg CO₂ / m3 38,8 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 38,8 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 20.108 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 117.926 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 65,6 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.793 km 0,195 kg CO₂ / km 0,350 ton CO₂
Subtotaal 65,9 ton CO₂
CO₂-uitstoot 105 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 865 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,258 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 865 m3 (0,015 VE/m3) 0,442 kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) 0,383 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 167.400 km 0,195 kg CO₂ / km 32,6 ton CO₂
Subtotaal 33,3 ton CO₂