Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Argoszorggroep - Driemaasstede - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 261.074 m3 2,09 kg CO₂ / m3 544 ton CO₂
Subtotaal 544 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.624.856 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 850 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.624.856 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -850 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 544 ton CO₂