Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Alsema BV 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 9.535 m3 2,09 kg CO₂ / m3 19,9 ton CO₂
Propaan Brandstof & warmte 1.227 liter 1,73 kg CO₂ / liter 2,12 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 14.726 liter 2,78 kg CO₂ / liter 41,0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 49.209 liter 3,26 kg CO₂ / liter 161 ton CO₂
Personenwagen diesel (in HVO-diesel mix) Zakelijk verkeer 86.648 liter 3,47 kg CO₂ / liter 301 ton CO₂
Personenwagen HVO biodiesel uit afvalolie Zakelijk verkeer 37.135 liter 0,314 kg CO₂ / liter 11,7 ton CO₂
Diesel projectleverancies Overige ketenemissies 186.868 Liter 3,26 kg CO₂ / Liter 609 ton CO₂
Subtotaal 1.145 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 76.777 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 40,2 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 69.023 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -36,1 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 7.754 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -4,06 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.145 ton CO₂