Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Alrijne Zorggroep - Locatie Oudshoorn - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 108.242 m3 2,09 kg CO₂ / m3 226 ton CO₂
Subtotaal 226 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 894.288 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 468 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 98.372 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -51,4 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 14.069 km 0,193 kg CO₂ / km 2,72 ton CO₂
Subtotaal 419 ton CO₂
CO₂-uitstoot 645 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 5.514 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,64 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 5.238 m3 (0,015 VE/m3) 0,442 kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) 2,32 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 15.542 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,233 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 341.926 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 380.781 km 0,193 kg CO₂ / km 73,5 ton CO₂
Subtotaal 77,7 ton CO₂