Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

A. Hak totaal - Tricht gebouwen - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 71.487 m3 2,09 kg CO₂ / m3 149 ton CO₂
Subtotaal 149 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 709.382 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 371 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 18.002 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 709.382 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -371 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 7.612 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 3,98 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 7.612 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -3,98 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 149 ton CO₂