Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

A. Hak totaal - A Hak Leidingbouw - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 28.566 liter 1,73 kg CO₂ / liter 49,3 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 37.709 liter 2,78 kg CO₂ / liter 105 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 42.481 liter 3,26 kg CO₂ / liter 139 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 709 liter 2,78 kg CO₂ / liter 1,97 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 92.857 liter 3,26 kg CO₂ / liter 303 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 45,0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,125 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 394.010 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1.285 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 80.796 liter 0,314 kg CO₂ / liter 25,4 ton CO₂
Diesel (in HVO-diesel mix) Mobiele werktuigen 61.187 liter 3,47 kg CO₂ / liter 213 ton CO₂
Subtotaal 2.121 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 28.403 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 14,9 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 993.722 km 0,193 kg CO₂ / km 192 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 8.683 personen km 0,234 kg CO₂ / personen km 2,03 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 5.640 personen km 0,172 kg CO₂ / personen km 0,970 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 140.206 personen km 0,157 kg CO₂ / personen km 22,0 ton CO₂
Subtotaal 232 ton CO₂
CO₂-uitstoot 2.353 ton CO₂