Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Recreatiecentrum Zevenkampse Ring - 2019

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) 35.187 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Ingekochte elektriciteit 448.140 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 291 ton CO2
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) 448.140 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Waarvan groene stroom uit zonne-energie 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Subtotaal 291 ton CO2
Brandstof & warmte
Warmte (uit STEG) 3.802 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 137 ton CO2
Subtotaal 137 ton CO2
Water & afvalwater
Drinkwater 9.595 m3 0,298 kg CO₂ / m3 2,86 ton CO2
Afvalwater 30,5 VE 29,5 kg CO₂ / VE 0,899 ton CO2
Subtotaal 3,76 ton CO2
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO2
Fiets en lopen 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO2
Personenwagen 75.000 km 0,220 kg CO₂ / km 16,5 ton CO2
Subtotaal 16,5 ton CO2
Zakelijk verkeer
Gedeclareerde km privé auto's 0 km 0,220 kg CO₂ / km 0 ton CO2
Personenwagen in km (scope 1) 30.000 km 0,220 kg CO₂ / km 6,59 ton CO2
Bestelwagen (in liters) diesel 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Subtotaal 6,59 ton CO2
CO₂-uitstoot 454 ton CO2