Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Gemeente Stichtse Vecht - gemeente Stichte Vecht - 2019

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) 3.698 teruggeleverde kWh -0,649 kg CO₂ / teruggeleverde kWh -2,40 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit 393.269 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 255 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 389.571 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -253 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 42.790 m3 1,89 kg CO₂ / m3 80,9 ton CO₂
Subtotaal 80,9 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 2.353 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,701 ton CO₂
Afvalwater 2.117 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 1,44 ton CO₂
Subtotaal 2,14 ton CO₂
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 402.605 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 14,5 ton CO₂
Personenwagen 2.924.893 km 0,220 kg CO₂ / km 642 ton CO₂
Subtotaal 657 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) 0 kWh 0,475 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's 139.853 km 0,220 kg CO₂ / km 30,7 ton CO₂
Subtotaal 30,7 ton CO₂
Kantoorpapier
Papier zonder milieukeurmerk 0 kg 1,21 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk 5.651 kg 1,21 kg CO₂ / kg 6,83 ton CO₂
Subtotaal 6,83 ton CO₂
CO₂-uitstoot 777 ton CO₂