Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

A. Hak totaal - A. Hak Infranet B.V. - 2022 Som

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 31.785 m3 2,09 kg CO₂ / m3 66,3 ton CO₂
Propaan Brandstof & warmte 13.540 liter 1,73 kg CO₂ / liter 23,4 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer -131.724 km 0,193 kg CO₂ / km -25,4 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 40.909 liter 2,78 kg CO₂ / liter 114 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 38.279 liter 3,26 kg CO₂ / liter 125 ton CO₂
Personenwagen HVO biodiesel uit afvalolie Zakelijk verkeer 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Personenwagen CNG (aardgas) Zakelijk verkeer 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 2.050 liter 2,78 kg CO₂ / liter 5,71 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 289.921 liter 3,26 kg CO₂ / liter 946 ton CO₂
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie Zakelijk verkeer 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen bio-CNG (groengas) Zakelijk verkeer 13.384 kg 1,05 kg CO₂ / kg 14,0 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 6.923 liter 2,78 kg CO₂ / liter 19,3 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 267.774 liter 3,26 kg CO₂ / liter 873 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 1.354 liter 0,314 kg CO₂ / liter 0,425 ton CO₂
Diesel (in HVO-diesel mix) Mobiele werktuigen 1.354 liter 3,47 kg CO₂ / liter 4,70 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 15.727 liter 3,26 kg CO₂ / liter 51,3 ton CO₂
Subtotaal 2.218 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 133.941 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 70,1 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 16.221 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 131.118 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -68,6 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 100 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 2,68 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 42.783 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 22,4 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 1.562 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 0,817 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 1.562 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -0,817 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 264.072 km 0,193 kg CO₂ / km 51,0 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Subtotaal 77,5 ton CO₂
CO₂-uitstoot 2.295 ton CO₂