Grondstoffen

Aandachtspunten

Let op: Grondstoffen tellen niet mee in de milieubelasting in de Milieubarometer.
(Als we dat wel in de Milieubarometer zouden verwerken, werd het een te ingewikkeld instrument.)