Brandstof & warmte

Invullen warmte

In de categorie “brandstof & warmte” is standaard alleen aardgas zichtbaar. Je kunt een invulveld voor warmte zichtbaar maken via finetuning. Er zijn meerdere items voor warmte, klik op het informatie icoon onder finetuning en bekijk de informatie per item om een keuze te maken.

Gasverbruik per gebouwdeel

Als er een barometer gemaakt wordt voor een gebouwdeel dat zijn verwarming deelt met een ander gebouwdeel dat niet in deze barometer wordt meegenomen is het zinvol om het aandeel van dit gebouwdeel in het totale gasverbruik voor verwarming te schatten. Verdeel het gasverbruik bij voorkeur naar rato van de inhoud (m3) van de gebouwdelen. Als die informatie niet beschikbaar is kan ook op basis van vloeroppervlak verdeeld worden (zeker als de gebouwdelen vergelijkbare verdiepingshoogtes hebben).

Deze manier van verdelen is natuurlijk alleen ‘eerlijk’ als de verwarming in beide gebouwdelen op eenzelfde manier gebruikt wordt:

Groen gas

De Milieubarometer biedt een aantal invulopties voor groen gas aan.
De term ‘groen gas’ wordt ook gebruikt voor biogas, gas dat is opgewekt uit biomassa. In Nederland wordt biogas meestal opgewekt door het vergisten van mest en/of organisch afval (GFT). Ga na welke optie in de barometer voor jou van toepassing is.

Om zeker te weten dat jouw inkoop van biogas een significante CO2-reductie oplevert kan je biogas met VertiCer-certificaat kopen. In de Milieubarometer vind je een apart invulveld voor VertiCer.

Let op: Klimaatgecompenseerd aardgas vul je niet in als groen gas/biogas. Vul het gasverbuik in de Milieubarometer in onder ‘aardgas voor verwarming’, en de compensatie bij CO2-compensatie.

Warmtepomp en WKO (warmtekoudeopslag)

Gebouwen met een warmtepomp (in- of exclusief warmtekoudeopslag) verbruiken daarvoor extra elektriciteit. Andersom zal de milieubelasting bij brandstoffen veel lager zijn. Dus als je vergelijkt met een gebouw dat met brandstof wordt verwarmd zul je dat mee moeten nemen bij de interpretatie van jouw grafieken. Er zijn diverse kengetallen beschikbaar waarmee het energiegebruik van gebouwen met warmtepomp beter te analyseren zijn. Om die kengetallen te laten werken zijn extra invulgegevens nodig:

Productie Thema Subthema Kengetal
Elektriciteit warmtepomp1 Elektriciteit Elektriciteitsverbruik warmtepomp ‘elektriciteit (excl. Warmtepomp) per m2’
Opgewekte warmte2 Brandstof en warmte Zelf opgewekte warmte ‘Seizoens Prestatie Factor’
Opgewekte koude2 Brandstof en warmte Zelf opgewekte koude ‘Seizoens Prestatie Factor’

(1) Dat betekent dus wel dat jouw elektriciteitsverbruik (per m2 of per medewerker) hoger is dan als je jouw verwarming via een gasketel of zoiets had geregeld. Om dit effect te bekijken, kan je ook het kengetal ‘elektriciteit (excl. warmtepomp) per m2’ bekijken.
(2) Dit kan worden ingevuld als gemeten wordt hoeveel warmte/koude de warmtepomp produceert. Als je deze gegevens invult, kan je het kengetal ‘Seizoens Prestatie Factor’ bekijken bij het thema Energieopwekking.

Let op: Wanneer de warmte of koude via een externe WKO wordt ingekocht, vul je deze gegevens in bij de volgende invulvelden:
• Opgewekte warmte door externe warmtepomp: Gegevens invullen -> Brandstof & Warmte -> ‘Warmte uit externe WKO (grijze stroom)’ óf ‘Warmte uit externe WKO (groene stroom)’.
• Opgewekte koude door externe warmtepomp: : Gegevens invullen -> Brandstof & Warmte -> ‘Koude uit externe WKO (grijze stroom)’ óf ‘Koude uit externe WKO (groene stroom)’.