Brandstof & warmte

Invullen warmte

In de categorie “brandstof & warmte” is standaard alleen aardgas zichtbaar. Je kunt een invulveld voor warmte zichtbaar maken via finetuning. Er zijn meerdere items voor warmte, klik op het informatie icoon onder finetuning en bekijk de informatie per item om een keuze te maken.

Gasverbruik per gebouwdeel

Als er een barometer gemaakt wordt voor een gebouwdeel dat zijn verwarming deelt met een ander gebouwdeel dat niet in deze barometer wordt meegenomen is het zinvol om het aandeel van dit gebouwdeel in het totale gasverbruik voor verwarming te schatten. Verdeel het gasverbruik bij voorkeur naar rato van de inhoud (m3) van de gebouwdelen. Als die informatie niet beschikbaar is kan ook op basis van vloeroppervlak verdeeld worden (zeker als de gebouwdelen vergelijkbare verdiepingshoogtes hebben).

Deze manier van verdelen is natuurlijk alleen ‘eerlijk’ als de verwarming in beide gebouwdelen op eenzelfde manier gebruikt wordt:

Warmtepomp en WKO (warmtekoudeopslag)

Vul het energieverbruik van de warmtepompinstallatie als volgt in:

Productie Thema Subthema Milieubelasting Kengetallen
Elektriciteit warmtepomp1 Elektriciteit Elektriciteitsverbruik warmtepomp
Opgewekte warmte2 Brandstof en warmte Zelf opgewekte warmte
Opgewekte koude2 Brandstof en warmte Zelf opgewekte koude

(1) Dat betekent dus wel dat jouw elektriciteitsverbruik (per m2 of per medewerker) hoger is dan als je jouw verwarming via een gasketel of zoiets had geregeld. Om dit effect te bekijken, kan je ook het kengetal ‘elektriciteit (excl. warmtepomp) per m2’ bekijken.
(2) Dit kan worden ingevuld als gemeten wordt hoeveel warmte/koude de warmtepomp produceert. Als je deze gegevens invult, kan je het kengetal ‘Seizoens Prestatie Factor’ bekijken bij het thema Energieopwekking.

Gebouwen die verwarmd en gekoeld worden met behulp van een warmtepomp (in- of exclusief warmtekoudeopslag) hebben een hoger elektriciteitsverbruik dan wanneer ze aardgas of een andere brandstof zouden gebruiken voor verwarming. Andersom zal de milieubelasting bij brandstoffen veel lager zijn. Dus als je vergelijkt met een gebouw dat met brandstof wordt verwarmd zul je dat mee moeten nemen bij de interpretatie van jouw grafieken.

Tip: Mag je de CO2 die tomaten (of andere groente) opnemen aftrekken van de totale CO2-uitstoot?
Nee, dit mag niet. We gaan er in de Milieubarometer vanuit dat tomaten van eenzelfde grootte en rijpheid ongeveer dezelfde hoeveelheid CO2 zullen hebben opgenomen. Die CO2 kan uit de lucht komen of uit de rookgassen van de ketel. Dat betekent dat het niet uitmaakt waar de CO2 die ze krijgen vandaan komt en dus kan de CO2-opname niet meegeteld worden als compensatie.