Elektriciteit

Waarvan-items

Nachtverbruik, productie en diverse soorten groene stroom zijn ‘waarvan’ items, dat betekent dat de hoeveelheid stroom daar gelijk moet zijn aan of kleiner dan de hoeveelheid ingekochte stroom. Deze items hebben geen invloed op de milieuscore en de CO2-balans. Wel worden ze gebruikt om kengetallen te berekenen:

Groene stroom

Je kunt via de finetuning kiezen uit meerdere soorten groene stroom. Bekijk de toelichting onderaan de gekozen items om te bepalen welke voor jou van toepassing zijn. Groene stroom (zonder keurmerk) uit oude waterkrachtcentrales is in januari 2015 met terugwerkende kracht gelijkgesteld aan grijze stroom en levert dus geen milieuwinst en CO2-reductie op.

Elektriciteit uit dieselgenerator

Als je een elektriciteitsgenerator gebruikt (bij festivals, buitenwerkzaamheden of noodstroom voorzieningen) kun je de hoeveelheid diesel die wordt gebruikt, invullen onder het item ‘elektriciteit uit dieselgenerator’. Je kunt daarbij kiezen uit drie efficiencies. Ken je de efficiency van jouw generator/aggregaat niet, ga dan uit van 30 % rendement.

Zelf opgewekte stroom

Wek je zelf stroom op (WKK-installatie, windmolen, zonnepanelen (PV)), zet dan ‘zelf opgewekte …stroom’ aan via finetuning. Dan kun je de zelf opgewekte stroom toevoegen in de Milieubarometer. Dit is noodzakelijk om te zorgen dat de kengetallen zoals kWh/m2 goed worden berekend. Als je zelf opgewekte stroom niet meetelt lijkt het alsof je minder stroom nodig hebt.

Teruggeleverde stroom uit zon of wind

Lever je zelf opgewekte groene stroom (uit zon of wind) terug aan het elektriciteitsnet?

Stroom uit een WKK-installatie (WarmteKrachtKoppeling)

De onderstaande tabel geeft aan welke gegegevens je moet invullen als je stroom uit een WKK wilt invullen. De laatste twee kolommen geven aan of de gegevens wel (groen) of geen (rood) effect hebben op de milieubelasting (grafieken) en de kengetallen.

Verbruik/Productie Thema Milieu-item Milieubelasting Kengetallen
Gasverbruik WKK Brandstof en warmte Aardgas voor WKK
Opgewekte warmte Brandstof en warmte Zelf opgewekte warmte
Aan andere geleverde warmte Brandstof en warmte Warmtelevering door derden
Opgewekte elektriciteit Elektriciteit Zelf opgewekte elektriciteit
Teruggeleverde stroom1 Brandstof en warmte Aan het net geleverde stroom uit WKK2

(1) Dit houdt in dat de productie van de WKK groter is dan het gebruik van stroom.
(2) Hierdoor wordt de milieubelasting van de brandstof die wordt gebruikt door de WKK gecorrigeerd. De aan het net geleverde elektriciteit wordt eraf getrokken.

Let op: als je groene stroom inkoopt is alleen de netto stroom (inkoop min teruggeleverd) groen.

Voorbeeld:

Warmtepomp en WKO (warmtekoudeopslag)

Zie onder het invulthema brandstoffen hoe het energiegebruik van een warmtepompinstallatie ingevuld dient te worden.