Gebruikers

Een beheerder van een Milieubarometerabonnement kan anderen toegang geven tot het abonnement. Het aantal gebruikers en mede-beheerders is onbeperkt en je kunt de rechten per gebruiker aanpassen. Bijvoorbeeld handig om collega’s gegevens in te laten vullen voor hun eigen locatie en alleen-lezen toegang te geven tot andere locaties.
Daarnaast is er de functie ‘Toegangverlening helpdesk’ om Stimular medewerkers tijdelijk toegang te verlenen.

Tip:: Bekijk of wijzig je eigen profielgegevens (e-mailadres/wachtwoord/avatar), via de avatar rechts bovenin de groene balk.

Gebruikers toevoegen

Ga in de grijze onderbalk naar Beheer > gebruikers

Gebruikers verwijderen

Rechten aanpassen

Als beheerder kun je de rechten van gebruikers per Milieubarometer instellen.

Dit kan op twee manieren:

Rechtenoverzicht

Beheerder Alle Invullen Lezen Geen rechten
Bekijken van invulgegevens, grafieken, CO 2 -footprint, kengetallen en maatregelen
Invullen van milieugegevens
Finetuning bij invullen en kengetallen
Barometers eigenschappen wijzigen
Barometers toevoegen, labelen, verwijderen, importeren
Abonnementsgegevens aanpassen, vergroten, verkleinen, opzeggen
Gebruikers toevoegen, verwijderen, rechten aanpassen

Let op: Geen rechten betekent dat de gebruiker deze barometer niet in beeld krijgt.

Toegangverlening helpdesk

In contact met Milieubarometerhelpdeskmedewerkers van stichting Stimular is het soms handig om de helpdesk tijdelijk toegang te verlenen.