Benodigde gegevens

Gebruik deze lijst als leidraad als je (voor het eerst) de Milieubarometer invult. De gegevens met een ✔ in kolom 3 heb je nodig voor een CO2-footprint van de interne bedrijfsvoering (scope 1, 2 en zakelijke reizen uit scope 3). Een ‘*’ markeert items die vallen onder scope 3.

Tips:

Invulitems Tip CO2
Bedrijfsgegevens Met de bedrijfsgegevens kan de milieuscore worden afgezet tegen de groei of krimp van de organisatie  
Medewerkers Aantal fte  
Productieomvang Deze eenheid is bij een aantal branches voorgeselecteerd. Je kunt de eenheid zelf aanpassen via finetuning bijv.: ‘kg drukwerk’, ‘aanneemsom’, ‘aantal patiënten’.  
Omzet Netto omzet voor de belasting.
Richtlijn: bij een dienstverlenend bedrijf is de omzet 50.000-100.000 keer het aantal medewerkers
 
Vloeroppervlak Gebruiksoppervlak. Dit is op te zoeken bij het kadaster via: bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer  
Gebouwinhoud Het aantal m3 gebwouwinhoud is over het algemeen circa 2,5 tot 5 keer het vloeroppervlak.  
Elektriciteit    
Ingekochte elektriciteit Tel het totale dag- en nachtverbruik van de facturen bij elkaar op.
Elektriciteit projectlocaties Er is een apart invoerveld voor elektriciteitsverbruik op projecten, vul dit in als er facturen voor zijn.
Overheden kunnen het elektriciteitsverbruik voor openbare verlichting en gemalen ook hier invullen.
Waarvan groene stroom Het aandeel Nederlandse groene stroom dat wordt ingekocht, er zijn meerdere groene stroom opties via finetuning.
Brandstoffen en warmte    
Aardgas voor verwarming  
Warmte uit warmtenet Vul bij dit item ‘stadsverwarming’ in.
Overige warmtebronnen
-propaan, diesel
Inventariseer in de facturen of er ook andere warmtebronnen, zoals propaan en diesel, gebruikt worden voor (project)locaties.
Water & afvalwater    
Waterverbruik   *
Afvalwater VE staat voor vervuilingseenheid. Dit is te vinden op de aanslag van het zuiveringsschap of via rekening van het waterbedrijf. Wanneer het afvalwater van de organisatie vergelijkbaar is met huishoudelijk afvalwater, dan kan die optie worden geselecteerd, de Milieubarometer rekent dit dan automatisch om *
Emissies    
Koudemiddel – R… Vul in hoeveel koudemiddel er is bijgevuld in de airco of koelinstallatie. Dit staat op de servicebon van de monteur.
Oplosmiddelen In te vullen door schilders, spuiterijen en drukkers waar meer dan 10 liter oplosmiddel per jaar verdampt, dit staat vermeld in de VOS-registratie.
Anesthesiemiddelen In te vullen door zorginstellingen.
Overige andere broeikasgassen dan CO2 (directe emissie) Methaan en lachgas, in te vullen door specifieke sectoren zoals bijv. landbouw en afval(water)verwerkers.
Bedrijfsafval    
Ongesorteerd bedrijfsafval Bekijk de afvoerbonnen of vraag het gewogen jaaroverzicht op bij de afvalinzamelaar, of: Schat bij een standaard ophaalfrequentie de jaarlijkse hoeveelheid aan de hand van het containervolume en de vulgraad. n.v.t.
Gescheiden afval zoals: papier, glas, etc. Inventariseer welke afvalstromen gescheiden worden afgevoerd. Vink deze aan via finetuning. n.v.t.
Gevaarlijk afval    
- KCA – TL – batterijen Maak een inschatting van de jaarlijkse hoeveelheden. n.v.t.
Branche specifiek gevaarlijk afval Inventariseer welke afvalstromen gescheiden worden afgevoerd. Vink het branchespecifieke gevaarlijk afval aan via finetuning. n.v.t.
Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen zijn voertuigen voor intern transport (o.a. heftrucks) en grondverzetmachines  
Brandstofverbruik: -benzine, diesel, LPG, etc. Terug te vinden in het jaaroverzicht of nota’s van geleverde brandstoffen en/of ingehuurd materieel.
Woon-werkverkeer Iedere organisatie heeft woon-werkverkeer maar de gegevens zijn vaak moeilijk te achterhalen. Tip is om dit thema pas in te vullen wanneer de rest compleet is.  
Afgelegde kilometers per vervoersmiddel Op basis van: reiskostenvergoeding, enquête of schatting. Lees meer tips om gegevens te verzamelen. *
Zakelijk verkeer Transport van medewerkers  
Liters brandstof auto’s Vraag de gegevens van de eigen voertuigen op bij de leasemaatschappij of via tankpassen. Tel privégebruik en woon-werkverkeer ook mee, dat scheelt veel rekenwerk.
Gedeclareerde kilometers privé voertuigen Let op dubbeltelling: vul alleen in wanneer het brandstofverbruik niet beschikbaar is
OV en luchtvaart Vraag een jaartotaal op bij de maatschappij
Goederenvervoer Transport van goederen naar klanten  
Liters brandstof voertuigen Vraag de gegevens op bij de leasemaatschappij, via tankpassen of de brandstofkosten uit de boekhouding.
Uitbesteed goederentransport Alleen in te vullen wanneer er veel goederen vervoer wordt uitbesteed. Verschillende opties beschikbaar via finetuning. *
Kantoorpapier    
Met/zonder keurmerk Tel de hoeveel ingekocht of gebruikt papier op. Focus op het blanco-A4 papier. *