Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de voorwaarden voor een Milieubarometer abonnement vind je in de gebruikersvoorwaarden.

Copyright

Voor alle duidelijkheid wijst Stichting Stimular ten aanzien van de website www.milieubarometer.nl je op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan (zoals www.milieubarometer.nl) zijn eigendom van stichting Stimular. Het is niet toegestaan om de site of een deel daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder aantoonbare toestemming van Stichting Stimular.

Fouten en gebreken

De Milieubarometer wordt door Stimular met constante zorg onderhouden. Dat betekent dat Stimular fouten in de software van de Milieubarometer die de functionaliteit van de applicatie belemmeren zo spoedig mogelijk zal herstellen nadat deze zijn ontdekt. Gesignaleerde fouten die de functionaliteit niet belemmeren zal Stimular bij een volgende versie van het programma meenemen.

Hoewel Stimular zich inspant om fouten en gebreken te voorkomen garandeert zij niet dat het aangeboden product vrij is van fouten of gebreken.

Schade

Stimular is niet verantwoordelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik van de online applicatie. Het verloren gaan van gegevens door schuld van de abonnee valt buiten de verantwoordelijkheid van Stimular. De abonnee is verantwoordelijk voor het geheimhouden van het eigen wachtwoord.