Help

Stap 3 Bekijken resultaten

De resultaten van jouw ingevulde barometer kun je bekijken via

Grafieken

Milieumeter
In deze grafiek zie je jouw milieubelasting weergegeven. Alle milieuthema's zijn bij elkaar gevoegd in één staafgrafiek. Meer over de achtergrond van de Milieubarometerscore lees je op www.milieubarometer.nl.

CO2-meter
In deze grafiek zie je jouw CO2 emissie (in kg CO2) verdeeld over de milieuthema's

Kostengrafiek
In deze grafiek zie je alle ingevulde kosten per thema bij elkaar opgeteld.

Grafiek per...
Omdat de milieubelasting van een organisatie vaak groeit als het bedrijf groeit is het interessant om te weten of de milieubelasting relatief is veranderd. Daarom zijn hier vijf relatieve barometers toegevoegd, per:

Wil je jouw barometer vergelijken met een benchmark, selecteer hier dan eerst productie of medewerkers. Vink vervolgens onder "benchmark" jouw branche aan.

Kengetallen

Deze tabel berekent enkele kengetallen (ook wel efficiencyindicatoren genoemd). Kengetallen zijn bruikbaar om jouw gegevens door de jaren heen te monitoren. Ook kun je ze vergelijken met andere bedrijven of andere vestigingen.

CO2-footprint

Hier zie je de CO2-footprint van jouw organisatie in tabelvorm. Per thema is de uitstoot in ton CO2 weergegeven.

Rapporten

Hier kun je:


 Aanvullende hulp: