Help

Gegevens exporteren

Je kunt de invoergegevens, kengetallen en maatregelen-checklijst exporteren in de vorm van een Excelbestand. Onder RAPPORTEN selecteer je eventueel eerst rechts de barometer waarvan je gegevens wilt exporteren. Ga dan naar export (op de regel onder RAPPORTEN). Selecteer de jaren en klik op export. Je krijgt één bestand met vijf tabbladen:

  1. alle ingevoerde data
  2. kengetallen
  3. CO2-footprint
  4. CO2-scopes (volgens SKAO)
  5. maatregelenlijst

Export uit meerdere Barometers

Ga naar Menu en selecteer onder Functiebeheer de functie 'Download'. Hier kan je ingevulde gegevens of kengetallen uit meerdere Barometers en meerdere jaren tegelijkertijd exporteren. 

 

De export van kengetallen is gelijk aan de tabel die ziet als je het tablad Kengetallen selecteert. Over het op maat maken van deze tabel lees je meer in de instructie over finetuning kengetallen.