Help

Gegevens exporteren

Je kunt de invoergegevens, kengetallen en maatregelen-checklijst exporteren in de vorm van een Excelbestand. Onder RAPPORTEN selecteer je eventueel eerst rechts de barometer waarvan je gegevens wilt exporteren. Ga dan naar export (op de regel onder RAPPORTEN). Selecteer de jaren en klik op export. Je krijgt één bestand met zes tabbladen:

  1. Milieugegevens
  2. kengetallen
  3. CO2-Prestatieladder
  4. CO2-GHG protocol
  5. CO2-thematisch
  6. maatregelenlijst
 
Toelichting CO2-footprints
Alledrie de CO2-footprints gebruiken dezelfde well-to-wheel CO2-factoren. Het verschil zit in de ordening van de tabel: welke items worden gegroepeerd en opgeteld:

Export uit meerdere Barometers

Ga naar Menu en selecteer onder Functiebeheer de functie 'Download'. Hier kan je ingevulde gegevens of kengetallen uit meerdere Barometers en meerdere jaren tegelijkertijd exporteren. 

De export van kengetallen is gelijk aan de tabel die ziet als je het tablad Kengetallen selecteert. Over het op maat maken van deze tabel lees je meer in de instructie over finetuning kengetallen.