Help

Finetuning kengetallen

Je kunt jouw tabel met kengetallen op maat maken:

  1. Ga via het hoofdmenu naar "Kengetallen"
  2. Heb je meerdere barometers, selecteer dan rechts degene die je wilt aanpassen
  3. Kies nu links bovenaan "finetuning"

Je ziet nu een lijst van alle kengetallen die op dit moment in de Milieubarometer beschikbaar zijn. Je kunt nu kengetallen aan of uit vinken zodat ze wel of niet zichtbaar zijn in het resultatenblad met kengetallen.

Lijst finetuning kengetallen kijkt naar beschikbare bedrijfsgegevens

De lijst met kengetallen die in de finetuning wordt getoond houdt rekening met de bedrijfsgegevens die 'aan' staan (in jouw invulscherm te zien zijn). Daardoor wordt de kengetallen-keuzelijst niet langer dan nodig.

Hoe werkt het:

  1. Als bijv. 'omzet' bij bedrijfsgegevens is verborgen, zie je 'energieverbruik per omzet' niet meer in de lijst met finetuning.
  2. Stond het kengetal aan en heb je daarna (via finetuning van invullen) het bedrijfsgegeven verborgen waar het kengetal door deelt, dan wordt het niet automatisch verborgen, het blijft zichtbaar totdat je het verbergt (via finetuning kengetallen). Maar, eenmaal uitgevinkt verdwijnt het wel uit de keuzelijst.
  3. Omgekeerd kan je zo'n kengetal weer tevoorschijn toveren door eerst het bedrijfsgegeven 'aan' te zetten en dan bij de kengetallen het kengetal aan te zetten.

Kengetallen van meerdere barometers tegelijkertijd bekijken

Ga naar kengetallen en selecteer rechtsboven 'alle barometers', selecteer vervolgens een jaar. De Milieubarometer gebruikt nu de kengetallenselectie van de barometer in de meest linker kolom.