Help

CO2-footprint

 In de CO2-balans (CO2-footprint) kan je aflezen welke activiteiten hoeveel bijdragen aan de CO2-emissie.

CO2-footprint openbaar maken

Je kunt CO2-footprints vanuit de Milieubarometer publiceren:

  1. ga naar CO2-footprints
  2. Klik op ‘delen’

Je kunt daarna de footprint bekijken via de link die verschijnt en de footprint kan je terugvinden in de lijst op de Milieubarometerwebsite

 

Beheer CO2-footprints

Wat is CO2 nu eigenlijk?

Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Doordat CO2 een broeikasgas is, zorgt het ervoor dat de warmte op aarde wordt vastgehouden. Als dit er niet zou zijn, zouden mensen niet kunnen leven op aarde omdat het te koud zou zijn.Echter, als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar extreem sterk toegenomen. Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en aardgas.  Deze  toename zorgt voor een versterking van het broeikaseffect van de aarde. Door de versterking van het broeikaseffect, verandert het klimaat van de aarde,waardoor we  in Nederland onder andere last krijgen van extreme weersomstandigheden.
Om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te meten, wordt er gebruik gemaakt van een meetwijze in CO2-equivalenten. Eén CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg CO2 heeft. Er zijn naast CO2 namelijk ook andere broeikasgassen, zoals N2O en CH4.

In de Milieubarometer wordt de CO2-uitstoot  van jouw bedrijfsvoering uitgerekend. Maar wat betekenen deze tonnen CO2 nu eigenlijk? Om dat beter te visualiseren kan je de volgende kengetallen selecteren via finetuning, onder het thema: CO2 en compensatie:

Je stoot 1 kg CO2 uit (≈ 200 liter CO2 gas) als je:

≈ 0,5 dag ademhaalt

≈ 5 km reist met een auto

≈ 15 km reist met openbaar vervoer