Help

Toelichting berekening gemiddelde

Bij het berekenen van een gemiddelde worden de volgende methodes gehanteerd:

Standaard rekenregels:

Dan wordt niet gelet of gegevens wel of niet ingevuld zijn. Alle zichtbare gegevens worden meegenomen:

Geavanceerde rekenregels:

Je kiest uit niet genormaliseerd (------)/ fte / omzet / productie. Als je de de standaard rekenregels toepast, raden we aan de 'niet genormaliseerde' methode te kiezen. Bij de geavanceerde rekenregels levert iedere methode (fte/ omzet/ productie) een andere uitkomst op. Hieronder wordt eerst omschreven hoe deze gemiddelde methodes werken. Daarna volgt een voorbeeld om het te verduidelijken.

Voorbeeld met geavanceerde rekenregels

Hieronder staat als voorbeeld het berekenen van een gemiddelde van drie bedrijven voor enkele (milieu)items m.b.v. de rekenregels:

 

A

B

C

normaal

fte

medewerkers (fte)

5

6

4

(5+6+4)/3 = 5

(5+6+4)/(5+6+4) = 1

oppervlak (m2)

100

180

200

(100+180+200)/3=160

(100+180+200)/(5+6+4) = 32

elektriciteit (kWh)

3000

niet ingevuld

5000

(3000+5000)/2 = 4000

(3000+5000)/(5+4) = 889

glasafval (kg)

75

150

niet ingevuld

(75+150)/2 = 113

(75+150)/(5+6) = 20

De uitkomsten lijken heel verschillend. Dat komt omdat de fte-methode schaalt naar een bedrijf met 1 fte. De fte-getallen zijn allemaal ongeveer een factor 5 lager dan 'normaal'-getallen. Hieruit volgt dat de grafiek van een fte-gemiddelde barometer alleen zinvol is als je de vergelijking kunt bekijken in de grafiek 'per medewerker'.

De volgende tabel illustreert welke verschillen in kengetallen de twee methodes uit dit voorbeeld opleveren. Het laat zien dat als alle gegevens compleet zijn er geen verschil is tussen de rekenmethodes, maar dat het wel uitmaakt als er bij een (of meer) van de bedrijven gegevens ontbreken.

kengetal

normaal

fte        

elektriciteit/vloeropp (kWh/m2)  

25

28

glasafval/medewerker (kg/fte)

22,5

20

vloeropp./mdw (m2/fte)

32

32