Help

Wat gebeurt er bij importeren?

Voor abonnementen met benchmarkrechten


Importeren naar losse Milieubarometers

Wanneer je de Milieubarometers importeert naar losse (nog niet bestaande) barometers krijg je een exacte kopie van het origineel.

Importeren naar een bestaande Milieubarometer

Bij het importeren naar een bestaande barometer combineer je barometers. De finetuning van de barometers waaruit en/of waarnaar wordt geïmporteerd is meestal niet gelijk. Daarom worden bij het importeren items zichtbaar die in de oorspronkelijke barometer ‘uit’ stonden.
Laten we bij het importeren zo’n vakje leeg dan suggereert dat dat het gegeven in de oorspronkelijke barometer niet is ingevuld.  Terwijl een item dat ‘uit’ staat meestal betekent dat een item niet van toepassing en dus ‘nul’ is. (Het verschil tussen leeg en nul is relevant bij het berekenen van een gemiddelde.)
Maar, als iemand alle items in een thema (zoals ‘bedrijfsafval’ of ‘zakelijk verkeer’) heeft verborgen nemen we aan dat iemand heeft besloten om dat thema niet in te vullen. In dat geval maken/laten we daarom de vakjes leeg.
Daarom passen we bij het importeren de volgende nul-invulregels toe:

  1. Als een item in een barometer uit stond en door de import ‘aan’ wordt gezet (omdat het item in een van de andere barometers waaruit of waarnaar wordt geimporteerd wel ‘aan’ staat) wordt het gevuld met een "0".  
  2. Als in een geimporteerd jaar een thema (bijv. woon-werkverkeer) helemaal ‘nul’ is (overal staat een nul of een leeg vakje) worden alle vakjes leeggemaakt in dat jaar.

Wil je in een heel thema nullen invullen waar lege vakjes staan, gebruik dan de sneltoetscombincatie shift + A + 0.

Behoudt bestaande finetuning

Als je bij de import kiest voor ‘ Behoud finetuning doelbarometer' werken deze regels ook. (Alleen beperkt het zich dan tot items die in de bestaande barometer wel bestaan en in de te importeren barometers 'aan' worden gezet.)