Help

Stap 2. Controleer barometers voor benchmark

Voordat je een gemiddelde barometer gaat berekenen (benchmark uitvoeren), moeten de barometers gecontroleerd worden.

Controleer de barometers op: compleetheid, realistische waarden en ontbrekende gegevens. Dit is allemaal van belang voor de berekening van de gemiddelde barometer. Indien je barometers van verschillende bedrijven middelt, vraag dan de gebruiker zaken te corrigeren, aan te vullen en eventueel toelichting te geven op vreemde uitschieters. 

  1. De volgende gegevens moeten zijn ingevuld, anders kan een barometer niet meedoen in de benchmark. 
  2. De volgende milieu-items heeft praktisch ieder bedrijf. Wanneer deze niet zijn ingevuld moet het vakje leeg zijn, er mag geen 0 staan, lege vakjes worden niet meegenomen in de benchmark. 
  3. In bepaalde branches kunnen bepaalde afvalstromen, soorten afvalwater en/of emissies eigenlijk niet nul zijn. Bijvoorbeeld slib uit een slibvangput in een garage, specifiek ziekenhuisafval in een ziekenhuis, vet uit een vetvangpunt in gebouwen met keuken. Dus als een bedrijf daar '0' heeft ingevuld, kan dat niet waar zijn. Vraag de gebruiker deze gegevens te completeren of 'gegeven is voorlopig' aan te vinken.
  4. Vervoer is vaak (gedeeltelijk) onbekend. Vraag jouw contactpersoon of de gegevens compleet zijn of ga dit zelf na. Als ze niet compleet zijn moet je dat meenemen in stap 4. Bereken gemiddelde barometer. Neem dan alleen volledige gegevens mee in het gemiddelde en markeer overige items met "gegeven is voorlopig".
  5. Vergelijk de grafieken met die van vorig jaar (indien aanwezig). Gebruik - als er geen vorige jaren zijn - de checklist Milieubarometer. Maak indien van toepassing de gebruiker attent op dingen die niet kunnen en rare uitschieters.
  6. Controleer of de milieubarometer de juiste gegevens gebruikt om het gemiddelde te verekenen. De milieubarometer gebruikt de volgende regels om gegevens te selecteren:

Punt 6 is niet nodig als je standaard rekenregels wilt toepassen, in plaats van geavanceerde. Let er dan wel op dat in het gemiddelde alle zichtbare milieuitems worden meegenomen. Lege vakjes en 0 worden meegenomen als 0. Raadpleeg de Toelichting berekenen gemiddelde voor overige verschillen tussen geavanceerde en standaard rekenregels.

Als je klaar bent met controleren van de gegevens ga je door met stap 3. Importeer barometers voor benchmark.