Help

Abonnementsgegevens

Het beheren van jouw Milieubarometerabonnement gaat als volgt:

  1. Ga naar Menu
  2. Selecteer Abonnementsbeheer het tabblad 'Abonnementsgegevens'

Je vindt hier een overzicht van jouw lopende abonnement(en). Je kunt ook zien of je in jouw abonnement nog ruimte hebt voor meer Milieubarometers. Verder kan je vanaf dit scherm jouw abonnement op de volgende manieren aanpassen:

Vergroot abonnement

Hiermee kan je jouw barometeraccount uitbreiden met één of meer barometers. De abonnementsperiode voor deze barometers loopt gelijk met jouw hoofdaccount.

Verklein abonnement

Hiermee kan je een of meer barometers uit jouw barometer abonnement opzeggen terwijl je abonnement gewoon doorloopt. Als je al jouw barometers in gebruik hebt moet je hiertoe wel eerst barometers verwijderen. Je kunt natuurlijk wel voor die tijd alle ingevoerde gegevens en resulterende grafieken downloaden zodat je die eventueel voor andere doeleinden kunt gebruiken. Je verwijdert een barometer via beheer barometers.

Abonnement verlengen

Als je een tijdelijk abonnement hebt dat bijvoorbeeld op 31 december 2016 afloopt, dan kan je voor deze datum desgewenst jouw abonnement verlengen. Het abonnement loopt dan na 31 december 2016 door voor onbepaalde tijd. Jij en eventueel andere beheerders van jouw Milieubarometer ontvangen per mail een bevestiging van deze verlenging. Voor de actuele kosten zie de bestelpagina.

Abonnement opzeggen

Je kunt jouw abonnement op ieder moment opzeggen. Ga naar beheer>abonnementsgegevens en klik op de knop 'beeindig abonnement'. Als je dit voor 31 december doet stopt jouw abonnement met ingang van het nieuwe kalenderjaar. Als je na 31 december opzegt loopt jouw abonnement door tot het eind van het volgende kalenderjaar. Jij en eventueel andere beheerders van jouw Milieubarometer ontvangen per mail een bevestiging van deze opzegging.

Als het abonnement is gestopt heb je (na de verloopdatum van het abonnement) geen toegang meer tot jouw Milieubarometer. Je kunt natuurlijk wel voor die tijd alle ingevoerde gegevens en resulterende grafieken downloaden zodat je die eventueel voor andere doeleinden kunt gebruiken.