Help

Invullen elektrische auto's

Elektrische auto’s worden vaak op meer plekken opgeladen: thuis, bij laadpunten onderweg en bij het bedrijf. Hierdoor is het lastiger om het verbruik te monitoren dan van voertuigen op brandstof. De kunst is:

Beschikbare items voor elektrische zakelijke voertuigen

Weet je alleen het aantal km, schat dan het aantal kWh. Het verbruik van elektrische personenauto’s varieert van 4km/kWh (Audi e-tron) tot 8 km/kWh (Hyundai ioniq). Reken met een realistisch verbruik of hanteer 6 km/kWh.

Opladen bij (openbare) laadpunten met laadpassen.

Wat medewerkers met laadpassen bij (openbare) laadpunten hebben geladen kun je opvragen bij de laadpasleverancier. Vul dit in bij: ‘zakelijk verkeer – elektrische auto’s laadpas (marktmix stroom)’

LET OP: Als de laadpunten bij jouw eigen bedrijf met laadpassen werken worden de kWh van het opladen bij het eigen bedrijf meegeteld via de laadpas. Om dubbeltellingen te voorkomen moet deze elektriciteit die aan de laadpunten wordt geleverd worden afgetrokken bij ‘ingekochte elektriciteit’ Zie de volgende paragraaf.

Opladen bij het eigen bedrijf

Voor laadpunten op de elektriciteitsaansluiting van het bedrijfspand, kun je kiezen:

1. Verplaats elektriciteit voor opladen voertuigen naar zakelijk verkeer

Als je het elektriciteitsgebruik van de laadpunten naar zakelijk verkeer verplaatst, zijn de CO2-footprints, kengetallen en grafieken beter te interpreteren.

2. Niets doen

Als je niets doet, tellen de kWh van de laadpunten mee bij elektriciteit. Nadeel is dat kengetallen zoals kWh/m2 en zakelijk vervoer/fte hierdoor niet meer goed vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren en een branchegemiddelde.

Thuis opladen voor zakelijk vervoer

Hiervoor zijn drie items die je kunt gebruiken:

Ons advies is om dit alleen/vooral in te vullen: