Help

Invullen zakelijk verkeer

Op de pagina invullen gegevens vind je algemene informatie over het invullen van een barometer en de werking van het invoerscherm. Hieronder staat specifieke informatie over het invullen van zakelijk verkeer (werk-werk verkeer). Kies via finetuning welke invoergegevens voor jou relevant zijn.

Aandachtspunten

Leasewagens: zakelijk, woon-werk en privé

Bij bedrijfs- of leaseauto's maak je een keuze:

Methoden om gegevens te verzamelen 

Er zijn meerdere methoden om deze gegevens te meten of te schatten. Het kan zo zijn dat je kilometergegevens hebt over een deel van het zakelijk verkeer en brandstofgegevens over een ander deel. Maak via notities (linker kantlijn) duidelijk welke gegevens je waar invult.

 1. Vraag een jaartotaal op
  Vraag een jaartotaal van getankte brandstoffen of gereden kilometers bij de leasemaatschappij en/of brandstofleverancier en/of huurautobedrijf en/of deelautoservice en/ofbedrijfsabonnementen (bijv. NS businesscard).
 2. Bereken uit de totale brandstofkosten
  Indien in de boekhouding een post voor brandstofkosten is opgenomen, dan kan deze worden gebruikt om de kosten om te rekenen naar het aantal liters brandstof m.b.v. gemiddelde prijs per liter (kijk bijv. op www.cijfernieuws.nl).
 3. Noteer de kilometerstanden van voertuigen
  Door per voertuigen in ieder geval aan het begin (of einde) van elk jaar de meterstanden te noteren, kan het aantal gereden kilometers per jaar worden bepaald.
 4. Bereken uit de declaraties voor zakelijk verkeer
  Vraag de salarisadministratie of de financiële administratie om een overzicht van gedeclareerde kilometers en/of kosten. Let hierbij op dat declaraties voor openbaar vervoer en auto s mogelijk gescheiden worden bijgehouden in verband met belastingregels. Indien alleen de kosten geregistreerd worden, kunnen de kilometers worden bepaald door deze te delen door de vergoedde kosten per kilometer. Vuistregels zijn:

NB Een 'zakenauto' (lease, in eigen beheer òf privé-zakenauto) rijdt jaarlijks gemiddeld 33.000 km. 35% van deze kilometers hebben een zakelijk motief. Niettemin is het belangrijkste ritmotief het woon-werkverkeer met een aandeel van 40% (ruim 13.000 km per jaar). Het privé-gebruik bedraagt 25% van alle kilometers, ofwel ruim 8.000 km per jaar. (Bron: De zakenautorijder, VNA, 2010)

NB De kengetallen voor zakelijk vervoer zoals (km zakelijk vervoer/fte) maken gebruik van de ingevulde milieugegevens, niet van de ingevulde kosten. Dus als je alleen kosten invult zonder een inschatting van de bijbehorende hoeveelheid kilometers zal dat item dus als nul kilometer meetellen en dus het kengetal (veel) lager uitkomen.