Help

Invullen brandstof & warmte

Op de pagina invullen gegevens vind je algemene informatie over het invullen van een barometer en de werking van het invoerscherm. Hieronder staat specifieke informatie over het invullen van brandstof & warmte.

Invullen warmte

In de categorie "brandstof & warmte" is standaard alleen aardgas zichtbaar. Je kunt een invulveld voor warmte zichtbaar maken via finetuning. Er zijn meerdere items voor warmte, bekijk de informatie in de linkerkantlijn om een keuze te maken.

Gasverbruik per gebouwdeel

Als er een barometer gemaakt wordt voor een gebouwdeel dat zijn verwarming deelt met een ander gebouwdeel dat niet in deze barometer wordt meegenomen is het zinvol om het aandeel van dit gebouwdeel in het totale gasverbruik voor verwarming te schatten. Verdeel het gasverbruik bij voorkeur naar rato van de inhoud (m3) van de gebouwdelen. Als die informatie niet beschikbaar is kan ook op basis van vloeroppervlak verdeeld worden (zeker als de gebouwdelen vergelijkbare verdiepingshoogtes hebben).

Deze manier van verdelen is natuurlijk alleen 'eerlijk' als de verwarming in beide gebouwdelen op eenzelfde manier gebruikt wordt:

Warmtepomp en WKO (warmtekoudeopslag)

Vul het energieverbruik van de warmtepompinstallatie als volgt in:

Gebouwen die verwarmd en gekoeld worden met behulp van een warmtepomp (in- of exclusief warmtekoudeopslag) hebben een hoger elektriciteitsverbruik dan wanneer ze aardgas of een andere brandstof zouden gebruiken voor verwarming. Andersom zal de milieubelasting bij brandstoffen veel lager zijn. Dus als je  vergelijkt met een gebouw dat met brandstof wordt verwarmd zul je dat mee moeten nemen bij de interpretatie van jouw grafieken.

Mag je de CO2 die tomaten (of andere groente) opnemen aftrekken van de totale CO2-uitstoot?

Nee, dit mag niet. We gaan er in de Milieubarometer vanuit dat tomaten van eenzelfde grootte en rijpheid ongeveer dezelfde hoeveelheid CO2 zullen hebben opgenomen. Die CO2 kan uit de lucht komen of uit de rookgassen van de ketel. Dat betekent dat het niet uitmaakt waar de CO2 die ze krijgen vandaan komt en dus kan de CO2 opname niet meegeteld worden als compensatie.