Help

Invullen elektriciteit

Op de pagina invullen gegevens vind je algemene informatie over het invullen van een barometer en de werking van het invoerscherm. Hieronder staat specifieke informatie over het invullen van elektriciteit.

Waarvan-items

Nachtverbruik, productie en diverse soorten groene stroom zijn 'waarvan' items, dat betekent dat de hoeveelheid stroom daar gelijk moet zijn aan of kleiner dan de hoeveelheid ingekochte stroom. Deze items hebben geen invloed op de milieuscore en de CO2-balans. Wel worden ze gebruikt om kengetallen te berekenen:

'Waarvan groene stroom' zorgt wel voor een lagere milieubelasting. De verlaging hangt af van de soort groene stroom.

Groene stroom

U kunt via de finetuning kiezen uit meerdere soorten groene stroom. Bekijk de toelichting in de linker kantlijn bij de items om te kiezen welke voor jou van toepassing is/zijn. Groene stroom (zonder keurmerk) uit oude waterkrachtcentrales is in januari 2015 met terugwerkende kracht gelijkgesteld aan grijze stroom en levert dus geen milieuwinst en CO2 reductie op.

Elektriciteit uit dieselgenerator

Als je een elektriciteitsgenerator gebruikt (bij festivals, buitenwerkzaamheden of noodstroom voorzieningen) kun je de hoeveelheid diesel die wordt gebruikt invullen onder het item 'elektriciteit uit dieselgenerator'. Je kunt daarbij kiezen uit drie efficiency's. Ken je de efficiency van jouw generator/aggregaat niet, ga dan uit van 30% rendement.

Zelf opgewekte stroom

Wek je zelf stroom op (WKK-installatie, windmolen, zonnecellen), zet dan 'zelf opgewekte ...stroom' aan via finetuning. Dan kun je de zelf opgewekte stroom toevoegen in de Milieubarometer. Dit is noodzakelijk om te zorgen dat de kengetallen zoals kWh/m2 goed worden berekend. Als je zelf opgewekte stroom niet meetelt lijkt het alsof je minder stroom nodig hebt.

Teruggeleverde stroom uit Zon of Wind

Lever je zelf opgewekte groene stroom (uit Zon of Wind) terug aan het elektriciteitsnet? Dan kun je dat op twee manieren invullen, het heeft hetzelfde effect:

  1. vul bij 'ingekochte elektriciteit' het netto stroomgebruik in (ingekocht min teruggeleverd).
  2. vul bij 'ingekochte elektriciteit' de ingekochte stroom in en bij 'teruggeleverde stroom' de teruggeleverde stroom.

Let op: als je groene stroom inkoopt is alleen de netto stroom (inkoop min teruggeleverd) groen.
Let op: als je meer stroom teruglevert dan je inkoopt ben je elektriciteitsleverancier. Als je dat ook zo invult krijg je in je CO2-footprint een negatieve CO2-uitstoot voor elektriciteit. Wil je dat voorkomen? Vul dan bij teruggeleverde stroom precies de hoeveelheid ingekochte stroom in. 

Stroom uit een WKK-installatie (WarmteKrachtKoppeling)

Let op: als je groene stroom inkoopt is alleen de netto stroom (inkoop min teruggeleverd) groen.

Warmtepomp en WKO (warmtekoudeopslag)

Zie onder het invulthema brandstoffen hoe het energiegebruik van een warmtepomp-installatie ingevuld dient te worden.