Help

Invullen bedrijfsgegevens

Op de pagina invullen gegevens vind je algemene informatie over het invullen van een barometer en de werking van het invoerscherm. Hieronder staat specifieke informatie over het invullen van bedrijfsgegevens.

Bij bedrijfsgegevens vul je diverse gegevens in die worden gebruikt om relatieve/genormeerde grafieken te maken en kengetallen te berekenen.

Productieomvang
De eenheid van productieomvang kun je zelf kiezen bijvoorbeeld 'kg drukwerk' of 'aantal bezoekers' of 'kg verwerkt staal'. Je past de eenheid aan door naar finetuning te gaan en daar de eenheid in te typen. Je kunt 3 vormen van productieomvang aanmaken. De productie-eenheid is in sommige branches voorgeselecteerd.