Help

Invullen overige CO2 bronnen

 Op de pagina invullen gegevens vind je algemene informatie over het invullen van een barometer en de werking van het invoerscherm. Hieronder staat specifieke informatie over het invullen van overige CO2-bronnen.

Werkwijze

Je kunt zelf de CO2-uitstoot van relevante grondstoffen of van een uitbestede dienst in de Milieubarometer toevoegen. Je moet dan zelf ook de CO2-omrekenfactor invoeren. Dit werkt als volgt:

Scope 3-emissies in de Milieubarometer

Een gebruiker van de Milieubarometer kan onder dit thema zelf de CO2-uitstoot van scope 3-emissies toevoegen, zoals relevante grondstoffen of een uitbestede dienst. De scope 3-emissies zijn ingedeeld in 15 categorieën, volgens het GHG-protocol ‘Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’.