Help

Referentiejaar instellen

In de grafiek van een milieubarometer is er altijd één jaar dat functioneert als referentiejaar. In een nieuwe barometer wordt het eerste jaar dat is aangemaakt automatisch het referentiejaar. Dat jaar krijgt de score 100%. Volgende jaren worden in de barometer grafiek daartegen afgezet.

Als je de barometer langer gebruikt wil je misschien een nieuw referentiejaar instellen. Ook kan het zijn dat je gegevens uit oudere jaren toevoegt en het referentiejaar daarheen wilt verschuiven.

Dat doe je zo:

  1. Ga naar 'beheer'
  2. Selecteer 'wijzigen' van een Milieubarometer (dus niet van een jaar)
  3. Selecteer uw nieuwe referentiejaar
  4. Opslaan

Als je het referentiejaar uit een barometer of een grafiek verwijdert stelt het proramma automatisch een nieuw referentiejaar in. Hij kiest daarbij als volgt: 

  1. Het primaire 'jaar' met hetzelfde jaartal wordt referentiejaar. Dit kan als het verwijderde jaar meer keren voor kwam.
  2. Als het verwijderde jaar niet meer voorkomt wordt het oudste barometerjaar referentiejaar.