Help

Jaren middelen

Als je beheerder bent kan je een gemiddelde berekenen van verschillende vestigingen en/of jaren.

De methode die wordt gehanteerd voor het berekenen van het gemiddelde met geavanceerde rekenregels is in een aparte pagina toegelicht: Toelichting berekening gemiddelde.