Help

Jaren optellen

In de Milieubarometer heb je de mogelijkheid verschillende barometerjaren bij elkaar op te tellen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je meerdere vestigingen hebt en een jaartotaal voor jouw organisatie wilt maken.

Barometerjaren optellen gaat als volgt:

 1. Ga naar ‘beheer’
 2. Klik op de knop ‘+ Jaren optellen’
 3. Vul nu het schermpje in:
  • 'Jaren': selecteer hier de jaren die je wilt optellen;
  • 'Doelbarometer': kies hier aan welke Milieubarometer je de gecombineerde Milieubarometerjaren wilt toevoegen;
  • 'Alle items meenemen':
    • Kies bij voorkeur het cirkeltje met: "alle items meenemen, de finetuning van de doelbarometer wordt zo nodig uitgebreid." Hierdoor kopieer je alle gegevens van de barometers naar jouw benchmark barometer.
    • Kies je voor " Behoud finetuning doelbarometer, items die niet in de doelbarometer voorkomen worden niet meegenomen" dan past de milieubarometer alle geïmporteerde barometers aan aan de finetuning van de barometer waarnaar geïmporteerd wordt. Wijkt de finetuning van de geïmporteerde barometers af dan kunnen er gegevens wegvallen.
  • Vul bij ‘jaar’ het jaar in waar de combinatie betrekking op heeft;
  • Bij 'titel' kan je deze gecombineerde Milieubarometer een zelfgekozen naam geven.
 4. Klik op 'toepassen'.

De som is nu terug te vinden in de barometer waar je hem hebt toegevoegd. Je herkent een som aan het (+) symbooltje achter het jaartal. Als in één van de opgetelde barometers getallen zijn gewijzigd wordt dit niet automatisch in de som meegenomen, maar moet je de som opnieuw uitvoeren. Door op de (+) achter het opgetelde jaar te klikken kan je de som opnieuw uitvoeren. Door op de ververspijltjes te klikken kan je alle sommen in één keer verversen (refreshen). Hetzij alle som-jaren’ in één barometer dan wel alle ‘som-jaren’ in jouw hele abonnement.

Wil je dat een som niet meer op die manier bijgewerkt kan worden, dan kan je de koppeling verwijderen. Dat doe je ook door op de (+) te klikken en dan voor 'verwijder koppeling' te kiezen.