Help

Jaar splitsen

Je kunt een jaar splitsen in halvejaren, kwartalen, viermaandsperiodes of maanden. De waarden van dat jaar worden dan verdeeld over de perioden:

Hoe splits je een jaar?

Splitsen Milieubarometerjaar

Invullen

Vul het ‘hele jaar’ in.

Afgesplitste barometers (voor kwartalen, halvejaren etc.) staan normaal op ‘alleen-lezen’. Bij beheer kun je de beveiliging eraf halen.

Gesplitste jaren in grafieken en footprints

De kwartalen, halvejaren etc. functioneren in grafieken, kengetallen en footprints hetzelfde als gewone jaren. Alleen loopt het aantal staafjes/kolommen snel op bij kwartalen of maanden. Met de functie ‘filter’ kan je alleen die staafjes/kolommen selecteren die relevant zijn voor de vergelijking die je wilt maken.

Kwartaalgrafiek Milieubarometer

Deze grafiek laat zien dat 2011 een lagere milieubelasting heeft dan 2010. Daarnaast toont hij dat de milieubelasting per kwartaal in de winterperiode het hoogste is.

Gesplitste jaren in de MVO-Balans

Als je in de Milieubarometer jaren splitst kan je ze ook in de MVO-Balans splitsen. In de MVO-Balanshandleiding lees je hoe splitsen in zijn werk gaat.