Help

CO2 scope 3 verbergen

Sommige bedrijven willen wel al hun CO2-emissies registreren, maar een CO2-footprint publiceren waarin de scope 3 emissies zijn weggelaten. Dat is meestal ten behoeve van de CO2-prestatieladder.

In de CO2 footprint per scope worden Scope 3 emissies standaard wel meegenomen. Je kunt dit (per Milieubarometer) uit (en weer aan) zetten:

CO2-emissies worden verdeeld over scope 1, 2 en 3. Scope 1 zijn directe emissies door het verbranden van fiossiele brandstoffen. Scope 2 emissies zijn indirecte emissies door bijvoorbeeld het gebruik van grijze stroom of stadsverwarming. Scope 3 emissies zijn CO2-emissies die komen door energie en brandstofgebruik buiten het bedrijf, zoals door de inkoop van producten, woon-werkverkeer, uitbesteed vervoer.