Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Ipse de Bruggen - Coppelstockstraat Brielle - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 26.383 m3 1,88 kg CO₂ / m3 49,7 ton CO₂
Subtotaal 49,7 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 45.641 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 25,4 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 45.641 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 25,4 ton CO₂
CO₂-uitstoot 75,1 ton CO₂